A macro-tidal freshwater ecosystem recovering from hypereutrophication: the Schelde case study

T.J.S. Cox, T. Maris, K.E.R. Soetaert, D.J. Conley, S. van Damme, P. Meire, J.J. Middelburg, M. Vos, E. Struyf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  273 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A macro-tidal freshwater ecosystem recovering from hypereutrophication: the Schelde case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences