A magyar lakosság átlagos iskolázottságának becslése, 1920-2006

B. van Leeuwen, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)995-1010
Aantal pagina's16
TijdschriftStatisztikai Szemle (Hungarian Statistical Review)
Volume86
Nummer van het tijdschrift10-11
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit