A major role for perifornical orexin neurons in the control of glucose metabolism in rats.

C. Yi, M.J. Serlie, M.T. Ackermans, E. Foppen, R.M. Buijs, H.P. Sauerwein, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1998-2005
TijdschriftDiabetes
Volume58
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit