A marine calanoid copepod (Temora longicornis) in a semi-stagnant coastal lagoon (Lake Grevelingen, S.W.-Netherlands)

C. Bakker, P. Van Rijswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-188
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume23
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit