A market for Ideas? A review of Joel Mokyr, A culture of growth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-113
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 mrt 2017

Citeer dit