”A mass of mestiezen, castiezen, and mulatten”: Fear, freedom, and people of color in the Dutch Antilles, 1750-1850

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)399-417
TijdschriftAtlantic Studies: Global Currents
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit