A matter of time: recovery of plant species diversity in wild plant communities at declining nitrogen deposition

Frank Berendse (Co-auteur), R.H.E.M. Geerts, Wim Th. Elberse, T.M. Bezemer, Paul W. Goedhart, Wei Xue, Erik Noordijk, Cajo J. F. ter Braak, Hein Korevaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftDiversity and Distributions
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit