A matter of time: Recovery of plant species diversity in wild plant communities at declining nitrogen deposition

Frank Berendse (Co-auteur), R.H.E.M. Geerts, Wim Th. Elberse, T.M. Bezemer, Paul W. Goedhart, Wei Xue, Erik Noordijk, Cajo J. F. ter Braak, Hein Korevaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A matter of time: Recovery of plant species diversity in wild plant communities at declining nitrogen deposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology