A meta-analysis of microarray-based gene expression studies of olfactory bulb-derived olfactory ensheating cells.

K.C. Roet, K. Bossers, E.H. Franssen, M.J. Ruitenberg, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-45
TijdschriftExperimental Neurology
Volume229
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit