A meta-analysis of two-dimensional electrophoresis pattern of the Parkinson's disease related protein DJ-1.

M. Natale, D. Bonino, P. Consoli, T. Alberio, R. Ravid, M. Fasano, E.M. Bucci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)946-952
TijdschriftBioinformatics
Volume26
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit