A method for cDNA cloning in COS cells irrespective of subcellular site of expression

E. Horst, P.L.J. Wijngaard, M. Metzelaar, E.J.E.G. Bast, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume19
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit