A method for the quantitative detection of 13C labelled amino acids and aldoses in marine sediments and fauna

C. Woulds, G.L. Cowie, J.J. Middelburg

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A method for the quantitative detection of 13C labelled amino acids and aldoses in marine sediments and fauna'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Chemical Compounds