A Method to Determine the Contribution of Bacteria to Phosphate-Uptake by Aerobic Freshwater Sediment

A.J.C. Sinke, F.H.M. Cottaar, P. Keizer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1081-1087
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit