A methodological framework to embrace soil biodiversity

Stefan Geisen (Co-auteur), Maria J.I. Briones, Huijie Gan, Valerie M. Behan-Pelletier, Ville-Petri Friman, G. Arjen de Groot, S.Emilia Hannula, Zoë Lindo, Laurent Philippot, Alexei V. Tiunov, Diana H. Wall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A methodological framework to embrace soil biodiversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences