A methodological study of the determination of organic carbon in Lake Saaimaa water

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)52-58
  TijdschriftAqua Fennica
  Volume1976
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit