A microgradient sampler for shallow waters

A.G.A. Merks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-67
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit