A microscopical study of the development of a spore-like stage in the life cycle of the root -nodule endophyte of Alnus glutinosa

C. Van Dijk, E. Merkus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-91
  TijdschriftNew Phytologist
  Volume77
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit