A mixed effects model of birth spacing for pre-transition populations. Evidence of deliberate fertility control from nineteenth century Netherlands.

J. van Bavel, J. Kok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-138
TijdschriftThe History of the Family
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit