A mobile pathogenicity chromosome in Fusarium oxysporum for infection of multiple cucurbit species

Peter van Dam, Like Fokkens, Yu Ayukawa, Michelle van der Gragt, Anneliek ter Horst, Balazs Brankovics, Petra M. Houterman, Tsutomu Arie, Martijn Rep (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mobile pathogenicity chromosome in Fusarium oxysporum for infection of multiple cucurbit species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology