A model for early diagenetic processes in sediments of the continental shelf of the Black Sea

J.W.M. Wijsman, P.M.J. Herman, J.J. Middelburg, K.E.R. Soetaert

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A model for early diagenetic processes in sediments of the continental shelf of the Black Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences