A model for switching between particulate-feeding and filter-feeding in the common bream, Abramis brama

W. Hoogenboezem, E.H.R.R. Lammens, Y. Van Vugt, J.W.M. Osse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-21
  TijdschriftEnvironmental Biology of Fishes
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit