A model for the effect of disturbances in the optical media on the OCT image quality.

P.H. Kok, H.W. van Dijk, T.J.T.P. van den Berg, F.D. Verbraak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)787-792
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume50
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit