A modification of the Ekman-Birge bottom sampler for heavy duty

D.M. Beattie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)181-182
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit