A monograph of Cylindrocladium, including anamorphs of Calonectria

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  98 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)341-435
  TijdschriftMycotaxon
  Volume51
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit