A most serious and extraordinary problem: Intensification of adjectives in Dutch, German, and English

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82-100
TijdschriftLeuvense Bijdragen
Volume101
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit