A Multi-Actor Study of Adult Children and Their Parents in Complex Families: Design and Content of the OKiN Survey

M. Kalmijn, K. Ivanova, R.I.A. van Gaalen, S.G. de Leeuw, K. van Houdt, F. van Spijker, M. Hornstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

189 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Multi-Actor Study of Adult Children and Their Parents in Complex Families: Design and Content of the OKiN Survey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences