A multi-locus backbone tree for Pestalotiopsis, with a polyphasic characterization of 14 new species.

S.S.N. Maharachchikumbura, L-D. Guo, L. Cai, E. Chukeatirote, W.P. Wu, X. Sun, P.W. Crous, D.J. Bhat, E.H.C. McKenzie, A.H. Bahkali, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)95-129
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume56
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit