A multi-locus phylogenetic evaluation of Diaporthe (Phomopsis).

D. Udayanga, X. Liu, P.W. Crous, E.H.C. McKenzie, E. Chukeatirote, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)157-171
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume56
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit