A multi-parent recombinant inbred line population of C. elegans allows identification of novel QTLs for complex life history traits

Basten L. Snoek, Rita J. M. Volkers, Harm Nijveen, Carola Petersen, Philipp Dirksen, Mark G. Sterken, Rania Nakad, Joost A. G. Riksen, Philip Rosenstiel, Jana J. Stastna, Bart P. Braeckman, Simon C. Harvey, Hinrich Schulenburg, Jan E. Kammenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMC Biology
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 mrt 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit