A Multidisciplinary Approach to the Microbial Species Concept: The Role of Bioinformatics in the Search of Detectable Discontinuities

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-10
  TijdschriftThe Open Applied Informatics Journal
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit