A multievent approach to estimating pair fidelity and heterogeneity in state transitions

Antica Culina, Shelly Lachish, Roger Pradel, Remi Choquet, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4326-4338
TijdschriftEcology and Evolution
Volume3
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - nov 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit