A multigene phylogeny reveals that Ochroconis belongs to the family Sympoventuriaceae (Venturiales, Dothideomycetes)

M. Machouart, K. Samerpitak, G. S. de Hoog, C. Gueidan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-88
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt 2014

  Citeer dit