A Multinational and its Labor Force: the Dutch East India Company, 1595-1795

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-39
Aantal pagina's28
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Volume66
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit