A multiple-label guided clustering algorithm for historical document dating and localization

J.W.J. Burgers, Sheng He, Petros Samara, L.R.B. Schomaker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A multiple-label guided clustering algorithm for historical document dating and localization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science