A multitrophic perspective on functioning and evolution of facilitation in plant communities

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A multitrophic perspective on functioning and evolution of facilitation in plant communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology