A munka és a munkásság globális történetének körvonalai

Marcel van der Linden, Karl Heinz Roth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Miscellaneous
Pagina's (van-tot)92-109
Aantal pagina's17
TijdschriftEszmélet
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit