A mutagenesis screen in the mouse: Identification of novel gene functions in embryonic development

C. Wansleeben

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Clevers, Hans, Promotor
  • Meylink, F., Promotor
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit