A mutation in Myo15 leads to Usher-like symptoms in LEW/Ztm-ci2 rats

N. Held, B.M. Smits, R. Gockeln, S. Schubert, H. Nave, E. Northrup, E. Cuppen, H.J. Hedrich, D. Wedekind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

232 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mutation in Myo15 leads to Usher-like symptoms in LEW/Ztm-ci2 rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences