A naturally heterogeneous landscape can effectively slow down dispersal of aquatic microcrustaceans

P.J. Juračka, S.A.J. Declerck, D. Vondrák, L. Beran, M. Černý, A. Petrusek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

541 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A naturally heterogeneous landscape can effectively slow down dispersal of aquatic microcrustaceans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology