A network of (autonomic) clock outputs.

A. Kalsbeek, S Perreau-Lenz, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A network of (autonomic) clock outputs.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences