A Network of Iconography: Tracing the Evolution of Iconography in History Paintings in the Dutch Golden Age

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)216-249
TijdschriftEarly Modern Low Countries
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2021

Citeer dit