A neuronal basis of iconic memory in macaque primary visual cortex.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A neuronal basis of iconic memory in macaque primary visual cortex.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds