A neuronal basis of iconic memory in macaque primary visual cortex.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
122 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A neuronal basis of iconic memory in macaque primary visual cortex.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds