A new approach to species delimitation in Septoria

G.J.M. Verkley, W. Quaedvlieg, H.D. Shin, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A new approach to species delimitation in Septoria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences