A new approach to the study of detail perception in autism spectrum disorder (ASD): investigating visual feedforward, horizontal and feedback processing.

M.W.G. Vandenbroucke, H.S. Scholte, H. Van Engeland, V.A.F. Lamme, C. Kemner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1006-1016
TijdschriftVision Research
Volume49
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit