A new automated method for rat sleep deprivation with minimal confounding effects on corticosterone and locomotor activity.

C.H.C. Leenaars, M. Dematteis, R.N.J.M.A. Joosten, L. Eggels, H. Sandberg, M. Schirris, M.G.P. Feenstra, E.J.W. van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-117
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume196
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit