A new bell jar/microelectrode method to measure changing oxygen fluxes in illuminated sediments with a microalgal cover

H.J. Lindeboom, A.J.J. Sandee, H.A.J. De Klerk-van den Driessche

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)693-698
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit