A new canker disease of Eucalyptus grandis

G.H.J. Kemp, M.J. Wingfield, J.W.J. du Plessis, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPhytophylactica
  Volume23
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit