A new Dutch imperial history; Connecting Dutch and overseas pasts- foreword

M. Bloembergen, V. Kuitenbrouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

309 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift1, special issue: A new Dutch imperial history
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit