A new fossil species of procellaria (Aves: Procellariiformes) from the pliocene of New Zealand

Alan James Drummond Tennyson, Barbara Mizumo Tomotani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

We describe a new Procellaria petrel species from the late Pliocene of Taranaki, New Zealand. The new species is most similar morphologically to the White-Chinned Petrel (P. aequinoctialis), Spectacled Petrel (P. conspicillata) and the Westland Petrel (P. westlandica). Compared with those taxa, the new species has a deeper and shorter premaxilla, longer coracoid and shorter wings, while its legs are a similar size. Today, New Zealand is the centre of global diversity of the genus, with four breeding species. This is the first fossil species of Procellaria to be described from New Zealand, attesting to a reasonably long history of this genus in the region.

Originele taal-2Engels
Artikelnummere20216116
Pagina's (van-tot)1-11
Aantal pagina's11
TijdschriftPapeis Avulsos de Zoologia
Volume61
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new fossil species of procellaria (Aves: Procellariiformes) from the pliocene of New Zealand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit